Matematik Bölümü

Matematik Bölümü, matematikte lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine yönelik dersler vermenin yanı sıra, üniversitenin bütün bölümleri için de lisans ve lisansüstü seviyelerinde matematik dersleri verir.

Matematik Bölümü, hem soyut hem de uygulamalı matematikte araştırmaya ağırlık verir. Bölümün araştırma alanları, cebir, cebirsel topoloji, cebirsel geometri, karmaşık analiz, fonksiyonel analiz, sayılar kuramı, doğrusal olmayan sistemlerin analizi ve genel görelilik konularını içerir.

Matematik Bölümü
Bilkent Üniversitesi
06800 Ankara
Telefon: (312) 290 15 86 / 266 43 77
Faks: (312) 266 45 79