Matematik'te Çift Ana Dal Programı

  • Başvurular Akademik Takvimde belirtilen son tarihe kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne yapılır (genellikle Güz dönemi için Ağustos sonu veya Eylül başı, Bahar dönemi için Aralık sonu veya Ocak başı).
  • Öğrenciler en erken birinci ana dallarındaki 3. dönemlerinden önce, en geç 4. dönemlerinden önce başvurabilirler.
  • Başvurmak için öğrencilerin genel not ortalamalarının (CGPA) 3,30 veya daha yüksek olması ve tüm derslerin genel not ortalaması (AGPA) bakımından en üst %20'de olmaları gerekir.
  • Programdaki öğrenciler Matematik müfredatındaki tüm dersleri ya dersi alarak, veya birinci ana dallarındaki bir dersle ortak olması ile, ya da birinci ana dallarındaki bir derse eşdeğer sayılması ile tamamlamalıdırlar. Detaylı ders yükümlülükleri aşağıdaki müfredat linkinde yer alan çizelgede verilmiştir.
  • Programdaki öğrencilerin birinci ve ikinci ana dal not çizelgeleri ve ortalamaları birbirinden ayrı tutulur.
  • Programın tüm kuralları, üniversitenin Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 5. maddesinde yer almaktadır.

        Matematikte Çift Ana Dal Müfredatı