Matematik Lisans Programı

Matemati lisans programı öğrencileri matematikte lisans sonrası derecelere hazırlamayı ilke edinir. Bu amaçla her yıl az sayıda fakat yüksek nitelikli ve hevesli öğrenci alır. Lisans programı öğrencilere matematiğin her alanında iyi bir temel vermek için düzenlenmiştir ve analiz, cebir, geometri, diferansiyel denklemler gibi dört alanda derslerden oluşmaktadır.


Ders Çizelgesi

Matematik Bölümü
Bilkent Üniversitesi
06800 Ankara
Telefon: (312) 290 15 86 / 266 43 77
Faks: (312) 266 45 79