Matematik Lisansüstü Programı

Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Lisansüstü Programı, Türkiye'nin en önde gelen matematik araştırma programlarındandır. Amacı nitelikli araştırmacı matematikçi yetiştirmektir. Yüksek lisans programının normal süresi iki yıl, doktora programının dört yıldır.

 Yüksek Lisans Programı, M.S.

 Doktora Programı, Ph.D.

 Müfredat 

Burslar: Tam zamanlı lisansüstü öğrencileri için, öğrenimlerini başarıyla sürdürmeleri koşuluyla, eğitim-öğretim ücreti muafiyeti, aylık burs ve özel sağlık sigortası içeren kapsamlı mali destek imkanları bulunmaktadır. Aylık burs miktarları 17000 TL (yüksek lisans öğrencileri için) ile 25000 TL artı yemek kartı ve konaklama indirimi (yeterlik sınavını geçen doktora öğrencileri için) arasında değişmektedir. Öğrencilerimizin TÜBİTAK bursunu almaları da teşvik edilmektedir.

Başvuru Süreci: Çevrimiçi Başvuru Formu

Erken başvuru için son tarih: 18 Mart 2024

Mülakatlar: 2 – 3 Nisan 2024

Normal başvuru için son tarih: 04 Haziran 2024

Mülakatlar: 1 – 3 Temmuz 2024

İlk elemeyi geçen adaylara mülakat daveti yollanacaktır.

Sağlanması Gerekenler: Niyet mektubu, üniversite not belgesi (transcript), iki tavsiye mektubu, ALES sonuç belgesi, İngilizce yeterlilik belgesi. Ayrıntılı bilgi için: http://mfbe.bilkent.edu.trLisansüstü Tez Danışmanları

Fatihcan Atay: Dinamik sistemler, fonksiyonel (gecikmeli) diferansiyel denklemler, fark denklemleri, karmaşık sistemler ve çizge kuramı, sistem ve kontrol kuramı, uygulamalı matematik.

Laurence Barker: Sonlu gruplar, gösterim kuramı, modüler gösterim kuramı, Mackey ve biset izleçleri.

Alex Degtyarev: Cebirsel çokdeğişkenlilerin topolojisi, klasik cebirsel geometri, tekillik kuramı.

Aurelian Gheondea: Operatör kuramı ve operator cebirleri, doğrusal kısmi diferansiyel denklemlerin spektral teorisi, Hermityen ve mutlak pozitif çekirdekler, quantum işlemleri.

Alexander Goncharov: Fonksiyonel analiz (türevlenebilir fonksiyon uzaylarının doğrusal topolojik yapısı); potansiyel teorisi (harmonik ölçülerin metrik özellikleri); fraktal geometri, kestirim kuramı.

Ahmet Güloğlu: Analitik sayılar kuramı.

Metin Gürses: Matematiksel fizik, uygulamalı matematik, genel görelik kuramı, integrallenebilen sistemler.

Yaghoub Heydarzade: Teorik ve matematiksel fizik: yerçekimi ve kozmoloji.

H. Turgay Kaptanoğlu: Çok değişkenli holomorfik ve harmonik uzaylarda fonksiyonlar ve operatör kuramı.

Azer Kerimov: İstatistiksel fiziğin matematiksel kuramı, olasılık, matematiksel analiz. 

Cihan Okay: Cebirsel topoloji, quantum enformasyon kuramı. 

Türker Özsarı: Kısmi diferansiyel denklemlerin analizi ve kontrol kuramı. 

Naci Saldı: Stokastik denetim kuramı, oyun kuramı, makine öğrenmesi, enformasyon kuramı, olasılık kuramı ve uygulamaları. 

Sinan Sertöz: Cebirsel geometri, cebirsel döngüler ve Hodge kuramı, K3 yüzeyleri, Arf halkaları ve Frobenius diyafont problemi.  

Müfit Sezer: Grup etkileri ve değişmezleri, değişmeli ve kombinatoryel cebir.  

Bülent Ünal: Diferansiyel geometri, Lorentz, Riemann, ve sözde-Riemann geometrileri. Eğik uzay-zaman modelleri ve matematiksel genel görelik kuramı. Manifoldlar üzerinde bütünsel analiz.  

Özgün Ünlü: Cebirsel topoloji, karmaşık uzaylar ve katmanlarda grup etkileri, homotopi kuramı.

Ergün Yalçın: Cebirsel topoloji, grup kohomolojisi, kompleksler ve katmanlar üzerinde grup etkileri, kategoriler üzerinde homoloji cebiri.

Hamza Yeşilyurt: Analitik sayılar kuramı: q-serileri, taksimler, theta fonksiyonları.

Gökhan Yıldırım: Olasılık kuramı, istatistiksel fizik, yüksek boyutlu istatistik.

Deniz Yılmaz: Temsil kuramı, sonlu gruplar, blok kuramı, iküme izleçleri.Bölüm Lisansüstü Koordinatörü: Prof. Dr. Metin Gürses (gurses@fen.bilkent.edu.tr)

 


Department of Mathematics
Bilkent University
06800 Ankara, Turkey
Phone: +90 (312) 290-1586 / 266-4377
Fax: +90 (312) 266-4579