Matematik Lisansüstü Programı

Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Lisansüstü Programı, Türkiye'nin önde gelen matematik araştırma programlarından birisidir. Amacı, nitelikli araştırmacı matematikçi yetiştirmektir. Yüksek lisans programının süresi iki yıl (bir yıl daha uzatılabilir), doktora programının süresi dört yıldır (iki yıl daha uzatılabilir).

 Yüksek Lisans Programı, M.S.

 Doktora Programı, Ph.D.  

Burslar: Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü lisansüstü öğrencilerine, eğitim-öğretim ücreti ve ayrıca aylık burs vermektedir. Öğrencilerimizin TÜBİTAK bursunu almaları da teşvik edilmektedir.

Konaklama: Ev adresi Ankara dışında olan tüm yüksek lisans öğrencileri için iki kişilik yurt odası, tüm doktora öğrencileri için bir kişilik yurt odası şeklinde kampüste ücretsiz konaklama sağlanmaktadır. Öğrenciler farklarını kendileri ödemek kaydıyla daha büyük lojmanlarda da kalabilirler. Evli olan öğrenciler için lojmanlar da mevcuttur.

Sağlık Sigortası: Bilkent Üniversitesi, lisansüstü öğrencilerinin özel sağlık sigortası primlerini karşılamaktadır.

Başvuru Süreci: Online Başvuru Formu,  

TARİHLER:

- Erken Başvuru: 9 Nisan 2018 tarihine kadar

- Mülakatlar:  16-17 Nisan 2018

- Başvuru: 8 Haziran 2018 tarihine kadar

- Mülakatlar:  18-19 Haziran 2018

Sağlanması Gerekenler: Niyet mektubu, üniversite not belgesi (transcript), iki tavsiye mektubu, ALES sonuç belgesi, İngilizce yeterlilik belgesi. Daha ayrıntılı bilgi için: http://mfbe.bilkent.edu.tr


Lisansüstü Tez Danışmanları

Fatihcan Atay: Dinamik sistemler, fonksiyonel diferansiyel denklemler, fark denklemleri, karmaşık sistemler ve ağlar, sistem ve kontrol kuramı.

Laurence Barker: Sonlu gruplar, gösterim kuramı, modüler gösterim kuramı, Mackey ve biset izleçleri.

Alex Degtyarev: Cebirsel çokdeğişkenlilerin topolojisi, klasik cebirsel geometri, tekillik kuramı.

Aurelian Gheondea: Operatör kuramı ve operator cebirleri, doğrusal kısmi diferansiyel denklemlerin spektral teorisi, Hermityen ve mutlak pozitif çekirdekler, quantum işlemleri.

Alexander Goncharov: Fonksiyonel analiz (türevlenebilir fonksiyon uzaylarının doğrusal topolojik yapısı); potansiyel teorisi (harmonik ölçülerin metrik özellikleri); fraktal geometri, kestirim kuramı.

Ahmet Güloğlu: Analitik sayılar kuramı.

Metin Gürses: Matematiksel fizik, uygulamalı matematik, genel görelik kuramı, integrallenebilen sistemler.

H. Turgay Kaptanoğlu: Çok değişkenli holomorfik ve harmonik uzaylarda fonksiyonlar ve operatör kuramı.

Azer Kerimov: İstatistiksel fiziğin matematiksel kuramı, olasılık, matematiksel analiz. 

Alexander Klyachko: Cebir, cebirsel geometri, sayılar kuramı.

Uğurhan Muğan: Doğrusal olmayan adi ve kısmi diferansiyel denklemler, asimptotik analiz, sınır değer problemleri, tekil integral denklemler.

Sinan Sertöz: Cebirsel geometri, cebirsel döngüler ve Hodge kuramı, K3 yüzeyleri, Arf halkaları ve Frobenius diyafont problemi.  

Müfit Sezer: Grup etkileri ve değişmezleri, değişmeli ve kombinatoryel cebir.  

Bülent Ünal: Diferansiyel geometri, Lorentz, Riemann, ve sözde-Riemann geometrileri. Eğik uzay-zaman modelleri ve matematiksel genel görelik kuramı. Manifoldlar üzerinde bütünsel analiz.  

Özgün Ünlü: Cebirsel topoloji, karmaşık uzaylar ve katmanlarda grup etkileri, homotopi kuramı.

Süleyman Üstünel: Olasılık ve analiz: Çekirdek uzaylarda rassal analiz, rassal kısmi diferansiyel denklemler. Wiener uzayında analiz, Malliauin analizi ve uygulamaları, Monge - Kontorovich ölçü taşıması ve Wiener uzayında Merge- Amphre denklemi.

Ergün Yalçın: Cebirsel topoloji, grup kohomolojisi, kompleksler ve katmanlar üzerinde grup etkileri, kategoriler üzerinde homoloji cebiri.

Hamza Yeşilyurt: Analitik sayılar kuramı: q-serileri, taksimler, theta fonksiyonları.  


Sorularınız İçin

Bölüm Lisansüstü Koordinatörü
Prof. Dr. Metin GÜRSES
Telefon: (312) 290 19 24
E-Posta: gurses@fen.bilkent.edu.tr

 

 

Matematik Bölümü
Bilkent Üniversitesi
06800 Ankara
Telefon: (312) 290 15 86 / 266 43 77
Faks: (312) 266 45 79