Bilkent Matematik Bölümü, matematikte lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine yönelik eğitimin yanısıra, üniversitenin tüm bölümleri için de lisans ve lisansüstü seviyelerinde matematik dersleri verir.

Matematik Bölümü, hem soyut hem de uygulamalı matematikte araştırmaya ağırlık verir. Bölümün araştırma alanları, cebir, cebirsel topoloji, cebirsel geometri, karmaşık analiz, fonksiyonel analiz, sayılar kuramı, finans matematiği, diferansiyel denklemler ve dinamik sistemler, matematiksel fizik ve uygulamalı matematik konularını içermektedir.


   Lisans öğrencileri için yaz stajı

    TÜBİTAK'tan lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs olanakları

   Açık pozisyonlar


Haber ve Aktiviteler 

 

Matematik Bölümü
Bilkent Üniversitesi
06800 Ankara
Telefon: (312) 290 15 86 / 266 43 77
Faks: (312) 266 45 79