Bilkent Matematik Bölümü, matematikte lisans, yüksek lisans ve doktoraderecelerine yönelik eğitimin yanısıra, üniversitenin tümbölümleri için de lisans ve lisansüstü seviyelerinde matematik dersleri verir.

Matematik Bölümü, hem soyut hem de uygulamalı matematikte araştırmaya ağırlık verir. Bölümün araştırma alanları, cebir, cebirsel topoloji, cebirsel geometri, karmaşık analiz, fonksiyonel analiz, sayılar kuramı, diferansiyel denklemler ve dinamik sistemler, matematiksel fizik ve uygulamalı matematik konularını içermektedir.Bölümden Haber ve Etkinlikler için
bizi takip edin:

Department of Mathematics
Bilkent University
06800 Ankara, Turkey
Phone: +90 (312) 290-1586 / 266-4377
Fax: +90 (312) 266-4579