Bilkent Matematik Bölümü, matematikte lisans, yüksek lisans ve doktoraderecelerine yönelik eğitimin yanısıra, üniversitenin tümbölümleri için de lisans ve lisansüstü seviyelerinde matematik dersleri verir.

Matematik Bölümü, hem soyut hem de uygulamalı matematikte araştırmaya ağırlık verir. Bölümün araştırma alanları, cebir, cebirsel topoloji, cebirsel geometri, karmaşık analiz, fonksiyonel analiz, sayılar kuramı, diferansiyel denklemler ve dinamik sistemler, matematiksel fizik ve uygulamalı matematik konularını içermektedir.Bölümden Haber ve Etkinlikler için
bizi takip edin:

 

 

Matematik Bölümü
Bilkent Üniversitesi
06800 Ankara
Telefon: (312) 290 15 86 / 266 43 77
Faks: (312) 266 45 79