İletişim

Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs Fizik Bölümü
06800 Bilkent/Ankara
Tel: 0 312 290 1968 ya da 1579
Fax: 0 312 266 4579