Hakkımızda

Amaçlar

 • —Başta aydınlatma olmak üzere,  enerjinin verimli kullanılmasında önemli rolüstlenmekte olan ışık saçan diyot (LED)  teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi,
 • —Ülke çapında yüksek verimli LED araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin odak merkezi olarak bilgi ve teknoloji  birikiminin sağlanması,
 • —Konferans,  çalıştay, seminer, toplantı gibi faaliyetlerle ülke çapında yüksek verimli LED araştırmalarının organizasyonunda ve araştırma gruplarının katma değer üretime yönlendirilmesinde öncülük yapılması,
 • —Aydınlatma teknolojileri başta olmak üzere yüksek verimli  LED lerin malzeme, tasarım,üretim, test ve uygulama araştırmalarının yapıldığı tek ulusal merkez olarak ulusal ve uluslararası  danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • —Yüksek verimli LED araştırma ve geliştirme alt yapısının kurulmasıyla Merkezin ülke çapında konuyla ilgili çalışan araştırmacılara  yaygın hizmet vermesinin sağlanması,
 • —VATAM  işletme ve amortisman giderlerinin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefine uygun olarak  karşılayacak  şekilde düzenlenmesi,
 • Gerek üniversite ve resmi araştırma kurumlarına gerekse özel sektör kullanıcıları için aşırı yük getirmeden kullanım ücretlerinin tesisi,
 • —20 yıldır yarıiletken fiziği ve mikroelektronik teknolojileri konusunda ülkemizin ilk  temiz odalarının da yer aldığı bir araştırma laboratuvarını işleten ve yüzlerce  bilimsel makale yayınlayıp onlarca proje yapıp birçok doktor ve yüksek lisans tezi yöneten  bir kurum olarak, fizikçi, elektronik mühendisi,  malzeme bilimci ve kimyacı araştırmacıların ve ülke içinde kurulu araştırma merkezlerinin desteği ile kaynak israfından kaçınmak,
 • —Projemizi destekleyen Elektrik İşleri  Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün  (EIEI)yönlendirmesi ve sanayiinin şemsiye kuruluşu AGID’in desteği ile VATAM-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve teknolojinin sanayiye aktarılması,

Biz kimiz?

—İleri Araştırma Laboratuvarları:
 • —Tümleşik Optik Laboratuvarı
 • —Kuvantum Elektronik ve Tümleşik Sistemler Laboratuvarı
 • —Ultrahızlı Optik ve Lazerler Laboratuvarı
 • —Yumuşak Madde ve Karmaşık Sistemler Laboratuvarı
 • —Fotonik Laboratuvarı

—Tarihçe

 • —1992 M.S.B. ArGe ve Bilkent Üniv. 5.0 M$
 • —Yüzlerce makale, onlarca doktora ve y.lisans
 • —Onlarca ulusal ve uluslararası proje
 • —Üniversite çapında öğretim üyelerine açık
 • —Onlarca ulusal ve uluslarası kullanıcı
 • —1992 den beri ülke çapında kullanıma açık
 • —1. Ulusal Elektro-optik Çalıştayı, 1999 Bilkent