#Kurullar

Onur Kurulu


Hüseyin Zafer Durusoy

Recai Ellialtıoğlu

Şinasi Ellialtıoğlu

Ayşe Çiğdem Erçelebi

Yalçın Elerman

Tezer Fırat

Düzenleme Kurulu


Oğuz Gülseren

Ceyhun Bulutay

Bilim Kurulu


Bekir Sıtkı Kandemir

İlker Dinçer

Eyüp Duman

Oğuz Gülseren

Ceyhun Bulutay

Süleyman Özçelik

Mehmet Çakmak

Saime Şebnem Çetin

Yasemin Şafak Asar

Mehmet Emre Taşgın

Emre Taşçı

Mehmet Parlak

Alpan Bek