İlm kesbiyle rütbe-i rif 'at
Ârzû-yı muhâl imiş ancak
Aşk imiş her ne var âlemde
İlm bir kıyl ü kal imiş ancak

Fuzûli

You will be redirected in 15 seconds