Uğurhan MUĞAN

Uğurhan MUĞAN

E-posta: mugan [-at-] fen.bilkent.edu.tr
Telefon: (312) 290 15 90
Oda: SA-117

Eğitim:
Doktora, Matematik, Clarkson Üniversitesi, 1988.

Araştırma Alanları:
Doğrusal olmayan adi ve kısmi diferansiyel denklemler, asimptotik analiz, sınır değer problemleri, tekil integral denklemler.

Kişisel Ağ Sayfası
Matematik Bölümü
Bilkent Üniversitesi
06800 Ankara
Telefon: (312) 290 15 86 / 266 43 77
Faks: (312) 266 45 79