Çözüm:

Dizinin ilk elemanının son basamağı d1, 0 veya 5 olmadığından, d2, 2, 4, 6, veya 8’den birine eşit olacaktır. O halde, d2, d3, ... dizisi periyodiktir ve periyodu 4’tür. Böylece her n>1 için

an+4 =an +2+4+6+8

olur, yani her p doğal sayısı için an+4p=an+20p olur. {an} dizisi, 4’e bölünebilen bir terime sahiptir, ve bu terim an1=4k olsun. O zaman,

a(n1+4p) =4k+20p =4(k+5p) olur.

2m (mod 5) m=0, 1, 2, ... periyodik bir dizi, {1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, ....}, olduğundan sonsuz tane 2m terimi (mod 5)’te k’ye eşit olur. Böylece, k+5p dizisi 2m formunda sonsuz tane terim içerir.