Çözüm :

Birim çemberimizin merkezi O noktası olsun ve  vektörlerini vi    i = 1, 2, … , 2002 , olarak tanımlayalım.  olduğundan yola çıkarak,

 

 

 

 

eşitliği bulunur. Burada  dır. Böylelikle S fonksiyonunun değeri

 dir. S fonksiyonunun maksimum değerini, w = 0 iken, S = 20022 olarak elde ederiz.