Çözüm :

Denklemimizi yeniden düzenleyerek aşağıdaki forma getirebiliriz.

Böylece denklemimiz

 olur.

Bu eşitliğin sağlanabilmesi için her üç terimin de sıfıra eşit olması gerekir.

Buradan çözümleri (x, y, z) = (1, 1, 1) , (1, -1, -1) , (-1, -1, 1) , (-1, 1, -1) olarak buluruz.