Çözüm:

k = 1, n = 7 n2 - k = 48 = 3 . 24,

k = 2, n = 235 n2 - k = 55227 = 23 . 74,

k = 3, n = 4936 n2 - k = 24364093 = 17 . 374,

olduğundan k > 4 olmalıdır. n2 - 4’ün bölenlerinin sayısının 10 olmadığını ispatlayalım. Eğer n2 - 4’ün bölenlerinin sayısı 10 olsaydı, o zaman p ve q asal sayı olmak üzere n2 - 4 = p9 veya n2 - 4 = p . q4 olurdu. İlk durumda, (n - 2)(n + 2) = p9, n = 3 olamaz. n - 2 > 1 ise, p hem n - 2’yi hem de n + 2’yi ve böylece n + 2 - (n - 2) = 4’ü böler. Ama p = 2 seçeneği de gerekli çözümü vermez. İkinci durumda ise, (n- 2)(n + 2) = p.q4, ilk durumda olduğu gibi, eğer q hem n- 2’yi hem de n + 2’yi bölerse, o zaman q = 2 olur. n = 2m şeklinde yazarsak, m2 - 1 = (m- 1)(m + 1) = 4p elde ederiz, ki böylece m’nin tek sayı olduğu ortaya çıkar. Ama m tek sayı ise, o zaman m2 - 1 = 0 (mod 8) olur ve buradan 4p = 0 (mod 8) elde edilir ki, p’nin çift olması çelişki yaratır. O zaman, q asal sayısı, n - 2 ve n + 2 sayılarından sadece birini böler, yani, sayılardan biri q4, diğeri ise p olmalıdır. İki durum söz konusudur:

1. n + 2 = p, n - 2 = q4 : Bu durumda, p = 4 + q4 olur. q, 5 değildir (4 + 54 = 629 asal sayı değildir). O zaman, q4 = 1 (mod 5) ve p = 4 + q4 = 0 (mod 5) olur ki buradan p = 5 elde ederiz. Ancak bu da geçerli bir çözüm vermez.

2. n + 2 = q4, n- 2 = p : Bu durumda, p = q4 - 4 = (q2 - 2)(q2 + 2) olur ki, q > 1 olduğu için p asal sayı olamaz ve çelişki yaratır.