Çözüm :

Durum 1:          b = 1. Bu durumda tek çözüm (3,1)dir.

Durum 2:          .  alalım. O zaman  olur.  modunda bu eşitlik  (mod ) denkliğini verir. Bu denklikten, c2’nin 4b’nin bir böleni olduğu sonucu çıkar ve  eşitsizliğine ulaşılır. Buradan devam edersek,   ( !) sonucu çıkar. En son olarak buradan da,  bulunur, yani  dir. c nin tanımını koyarsak,  olur, yani a = 0 elde edilir. Durum 2’de çözüm yoktur.

Problemin tek çözümü (3,1)dir.