Çözüm :

A'nın,  ülke içinde en fazla şehir ile bağlantısı olan bir şehir olduğunu ama buradan B şehrine ulaşılamadığını varsayalım. O zaman B şehrinden A'ya ulaşılmalıdır (herhangi iki şehrin birinden öbürüne mutaka ulaşılabilmektedir). Böylece, B şehrinden  A'ya göre daha çok sayıda şehire ulaşılır. Bu da varsayımımızla çelişmektedir.