Çözüm :

a) 26, 25, 24, 22, 19, 11

b) C kümesi ağırlıkları 26, 25, 24, ve 23 gram olan taşları içeriyorsa, toplam ağılıkları eşit olan iki alt kümesi vardır. Eğer bu taşlardan en az birisi seçilmediyse, C kumesinden seçilen her 4 taşın toplam ağırlığı 98’den az olacaktır. C’nin boş küme olmayan ve 4 veya daha az eleman içeren alt kümelerinin sayısı ’dir. Bu durumda, eleman sayısı dördü aşmayan ve toplam ağırlıkları aynı olan  ve  alt kümeleri vardır. O zaman   ve  ayrık alt kümeleri eşit ağırlıktadır.