Çözüm :

   ifadesinin rasyonel bir sayı olduğunu varsayalım. Böylelikle, p ve q tamsayıları için   =   olacaktır. Bu eşitlikten,  elde edilir ve  ’ nin rasyonel bir sayı olduğu bulunur. Ancak ,  bir tamsayı olduğundan,  ifadesinin de bir tamsayı olması gerekmektedir. Bu durumda n tamsayısı 1’e eşit olmalıdır. Sonuç olarak,  ifadesinin rasyonel sayı olduğu bir n tamsayısı yoktur.