Çözüm :

{an} dizisinin sonlu sayıda bileşik sayı içerdiğini varsayalım. Buradan, her n > N için an’in tek sayı olduğu bir N sayısının var olduğunu çıkarırız.

n > N için an tamsayısının ikili tabana göre yazılımına bakalım. an’in ikili tabana göre son basamağı 1 olmalıdır. Demek ki, ’nin ikili tabana göre yazılımında virgülden sonraki kısmında N inci sıradan sonra bütün basamaklar 1 olacaktır. Bu da ’nin irrasyonel bir sayı olmasıyla çelişir.