Çözüm :

 ve  eşitsizliklerini sağlayan a ve b doğal sayılarını ele alalım. Bu sayılar,  

 ve  eşitsizliklerinden en az bir tanesini sağlar.

Buradan, uygun + , - kombinasyonları uygulandığında,

                          ,   ,  … ,

                                                 olduğunu görürüz.

 Soruda  ifadesinin çift sayı olduğu verildiğinden, bu ifade sıfıra eşit olur.