Çözüm :

 

 

 olsun. Bu durumda,

 

ve

 

olur. x5 için yukarıdaki eşitliği kullanarak,

bulunur. Böylece,

ifadesinin minimum değerine

'de ulaşılır.