Çözüm :

 ,     ,  ve   üçlüsü, her k tamsayısı için soruda verilen denklemin çözümüdür.