Çözüm :

     
  Fermat teoreminden :  
  , ve
     

 Bu denklikleri kullanarak,

elde edilir. Buradan, çözümü ile, en küçük pozitif  a sayısı,  a = 63 bulunur.