Çözüm :

 setinin içerisinden öyle  sayılarını ele alalım ki  ve  olsun. Bu durumda 1. grubu  olarak belirlemiş oluruz. Elimizde kalan  sayısını ‘ekstra’ sayı olarak adlandıralım. Aynı şekilde, geride kalan sayılardan, bu sefer  sayılarını ele alalım, öyle ki  ve  olsun. 2. grubu da  olarak elde ederiz ve elimizde ikinci ‘ekstra’ sayı olarak  kalır. Bu işlemlere devam edersek, elimizde 8 grup ve 8 tane ‘ekstra’ sayı olur. Bütün bu ‘ekstra’ sayıların ve 8 gruptaki tüm sayıların toplamı 15×8 = 120’yi geçer. Dolayısıyle, bunların dışında kalan sayıların toplamı 135 – 120 = 15’ten küçüktür ve hepsini bir grupta toplayabiliriz. En son olarak, 8 tane ‘ekstra’ sayıyı, 4’er eleman içeren iki gruba böleriz  (4×3.5 < 15) ve elimizde 8 + 1 + 2 = 11 grup olur.