Çözüm :

 seçelim. İstediğimiz doğal sayılar dizisinin ilk n terimini, , bulmuş olduğumuzu varsayalım.  kümesine ait olmayan en küçük doğal sayı m ve aynı kümeye ait olan en büyük doğal sayı M olsun. Dizideki ilk n terimin toplamını

Sn ile gösterelim, öyle ki, .  ve olsun. Burada t doğal sayısını  olacak şekilde seçelim.

Bu durumda ,  ile bölünebilir.  de  ile bölünebilir. Bu yöntem ile her doğal sayıyı dizimize yalnızca bir defa olma şartı ile ekleyebiliriz.