Çözüm :

 ve  tanımlayalım.  ve  olur.

 tamsayı ise,  ifadesi rasyoneldir, dolayısıyla  rasyoneldir. Bu bir çelişkidir. Aynı şekilde  nın da tamsayı olmadığını çıkarırız.