Çözüm :

p sayısı 2 ve 3 dışında bir asal sayı olsun. p asal sayısını  şeklinde yazabiliriz. Burada m negatif olmayan bir tamsayı ve q = 1, 5, 7 ve 11 dir. Buradan,  olduğu bulunur.