Çözüm :

 olduğunu varsayarsak, m bir tek sayı olmalıdır.

Yukarıdaki eşitlikte +1 sayısını sağ tarafa geçirirsek  elde edilir.

’in çarpanları,  s ve t pozitif tamsayıları ile  ve  olarak yazılabilir.

Buradan,  ve son olarak   elde edilir.

Ancak,  çift sayı ve 3m ise tek sayı olduğundan, bu son eşitlik bir çelişkidir !