Fizik Bölümü,
Bilkent Üniversitesi,
Ankara, 06800, Türkiye

Tel: +90 312 290 2511
Belgeç: +90 312 266 4579
Bölüm Sekreteri: +90 312 266 4397

1967 yılında Ankara'da doğdum, öğrenimimin büyük bölümü de bu şehirde geçti. Doktora derecemi 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldım. Doktora çalışmam çok-parçacık fiziğinde iki- ve üç-boyutlu elektron sıvıları üzerineydi. Doktora-sonrası araştırmacı olarak, bir yıl süreyle Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara'da (A.B.D.) geniş bant aralıklı yarıiletkenlerdeki ekzitonlar konusunda, ve iki yıl kadar süreyle de Essex Üniversitesinde (İng.) geniş bant aralıklı yarıiletkenlerde tüm-bant elektron taşınımı üzerine çalıştım. 2000 tarihinden beri Bilkent Üniversitesindeyim. 2011 yılında, yedinci yıl izni ile bir yıl süreyle ETH-Zürih'te (İsviçre) InGaAs kuantum noktalarında çekirdek spin dinamiği konusunda çalıştım. Bilkent'teki kuramsal araştırmalarımızda, gerçek "kirli" bir yarıiletken sistemin zenginliğinin atomik düzeyde anlaşılmasına, özellikle ışıkla etkileşimine, ve yeni olarak da spin dinamiğine ağırlık veriyoruz – giderek artan şekilde, yerel ve uluslararası deney gruplarıyla etkileşim ve işbirliğiyle. Güncel araştırmalarımız kendinden birleşimli kuantum noktaları ve iki boyutlu malzemelerinin kuantum bilişimi uygulamaları üzerine. Bu tür bir araştırmanın amacı, hiç görülmemişi görmek için, ilk olarak bilişimsel, ama sonuç olarak kavramsal araçların geliştirilmesi olmakta. Zamanımın diğer bir kısmı ise öğretime ayrılmış durumda; buradaki amaç (çok uzağında olsam da), temellere ait duru bir bilgi ve açlık hissi, ama peşinden gitmek için özgüven ve arzunun sağlanması olmalı.